Phú Tân: Triển khai Luật An ninh mạng và Nghị định của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường

11/12/2019 - 07:25

 - Hội Luật gia huyện Phú Tân và UBND thị trấn Phú Mỹ phối hợp Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2019 và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường cho cán bộ, công chức, viên chức, ban ấp địa phương.

A A

Luật An ninh mạng gồm 43 điều, có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2019, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-4-2019, quy định nguyên tắc tổ chức hụi, họ; điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ...

N.R