Quản lý, giám sát trên không gian mạng

19/09/2023 - 02:58

 - Thời gian qua, với sự phát triển của Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng ở Việt Nam đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với ưu điểm thông tin được cập nhật, lan truyền nhanh, đa dạng, phong phú, Internet và mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet, mạng xã hội mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; nhất là các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị xác định đây là mặt trận chính và đang triệt để lợi dụng để thực hiện hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Việt Nam hiện có hơn 73 triệu tài khoản mạng xã hội (chủ yếu là Facebook, YouTube, TikTok, Zalo), xếp hạng trong 10 quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất trên thế giới. Một số nền tảng mạng xã hội do các tập đoàn công nghệ của nước ngoài phát triển, cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam, hoạt động không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam (do không lập văn phòng đại diện tại Việt Nam), hoạt động theo chính sách quản lý do họ đặt ra, áp dụng chung trên toàn thế giới, nên việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có các kênh thông tin trên môi trường mạng chủ yếu: Báo điện tử của Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (khoảng 165 trang); trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân (hơn 3.500 trang có chủ thể đăng ký tại An Giang); mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (50 trang); mạng xã hội của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống chính trị, gồm khoảng 20 trang của hội, nhóm, tài khoản có từ khóa “An Giang”, khoảng 65 nhóm (công khai và kín); hội, nhóm, tài khoản có từ khóa “Long Xuyên” khoảng 50 trang, nhóm.

 Trong khi các trang mạng xã hội của cơ quan nhà nước có số lượng người "theo dõi", "thích" còn rất khiêm tốn, thì nhiều trang mạng xã hội ngoài hệ thống chính trị có liên quan đến 2 từ khóa “Long Xuyên” và “An Giang” có số lượng theo dõi rất lớn, thường xuyên đăng tải thông tin, có ảnh hưởng, định hướng dư luận rất cao. Bối cảnh này đặt ra cho công tác quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội định hướng dư luận ở trong tỉnh rất nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Giám đốc Sở TT&TT An Giang Võ Minh Tuấn cho biết, sở đã tổ chức cung cấp thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh của địa phương kết hợp đấu tranh phản bác tin giả, quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường sử dụng các nền tảng mạng xã hội để làm kênh thông tin, tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tương tác với cộng đồng dân cư.

“Để quản lý tốt hơn thông tin trên môi trường Internet, báo chí, mạng xã hội, sở đã sử dụng công cụ, phần mềm giám sát thông tin trên mạng để rà quét, tổng hợp, phân tích, đánh giá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin. Đồng thời, thành lập Tổ giám sát và xử lý thông tin trên môi trường mạng của Sở TT&TT. Trên cơ sở đó, đã lập kế hoạch triển khai rà quét thông tin có liên quan đến tỉnh An Giang trên các kênh thông tin, như: Trang thông tin điện tử, báo chí điện tử, mạng xã hội” - ông Võ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh, tập trung các lĩnh vực trọng tâm, như: Tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in, phát hành; thông tin đối ngoại; an ninh thông tin; giám sát thông tin trên môi trường mạng.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền theo hướng chủ động góp phần làm chủ mặt trận thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ TT&TT để kịp thời báo cáo, phối hợp ngăn chặn, tháo gỡ, xử lý đối với các tài khoản, trang thông tin điện tử, mạng xã hội vi phạm…

Sở TT&TT An Giang tăng cường hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản đăng tải nhiều tác phẩm hay, giá trị về nội dung tư tưởng có tính giáo dục, giá trị thẩm mỹ cao; nhằm đấu tranh, bác bỏ các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thường xuyên rà quét thông tin trên Internet, mạng xã hội bằng công cụ, phần mềm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát thông tin trên môi trường mạng của Sở TT&TT…


HỮU HUYNH