Nga bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Nga bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19