Lần đầu tiên bắt giữ tàu ngầm chở lậu 3 tấn ma túy vào châu Âu

Lần đầu tiên bắt giữ tàu ngầm chở lậu 3 tấn ma túy vào châu Âu