Sẽ ưu tiên tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc

06/01/2021 - 19:03

Ngày 6-1, Báo Nhân Dân điện tử tiếp tục nhận được Văn bản số 9444 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ di tích lịch sử theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23-10-2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

A A

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc rà soát danh mục các di tích được đầu tư trong năm 2021, qua đó chưa đề xuất việc tu bổ, tôn tạo đối với di tích chưa thật sự cấp thiết, dành nguồn ưu tiên, tu bổ, tôn tạo đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Đây thật sự là tin vui cho nhân dân địa phương để có thể gìn gữ được di sản quý giá của Quốc gia, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa cho thế hệ mai sau.

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử liên tiếp thông tin phản ánh tình trạng Di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.

Sau khi bài báo đăng ngày 15-12, tới ngày 18-12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 9562/UBND - VX3 gửi Báo Nhân Dân điện tử thông tin UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, giải quyết kiến nghị của Báo Nhân Dân điện tử phản ánh. Công văn cho biết, Di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã được đưa vào danh mục, tu bổ, tôn tạo năm 2024, theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23-10-2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2025.

Và đến ngày 4-1-2021, Báo Nhân Dân tiếp tục nhận được Văn bản số 1337 của Sở VH, TT và DL tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát và ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan, Sở VH, TT và DL tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất điều chỉnh lộ trình đầu tư tu bổ Di tích đình Đại Phúc sớm hơn Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh, cụ thể là trong năm 2021.

Đình Đại Phúc tọa lạc tại tổ dân phố Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia theo Quyết định số 1266 ngày 22-9-1992 của Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Theo Nhân Dân