Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

24/09/2018 - 07:21

 - Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày BP toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 1 tập thể và Bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ biên giới (giai đoạn 2009-2019); Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện “Ngày BP toàn dân” (giai đoạn 2009-2019)…

Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ biên giới (giai đoạn 2009-2019)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu, thời gian tới, BĐBP tỉnh cùng với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố biên giới tiếp tục triển khai thực hiện 5 nội dung “Ngày BP toàn dân”. Theo đó, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về ý nghĩa về các nội dung “Ngày BP toàn dân”. Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới… Tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, để làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Thực hiện tốt chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, tập trung khai thác các lợi thế của biên giới, cửa khẩu, nhất là phát triển kinh tế biên mậu, các loại hình dịch vụ, du lịch...

Tin, ảnh: THU THẢO