Sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an

04/12/2019 - 07:30

 - Sáng 3-12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (PCTP HIV/AIDS, TNXH và XDPT-TDBV ANTQ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo; trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

A A

Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện, Ban Chỉ đạo PCTP HIV/AIDS, TNXH và XDPT-TDBV ANTQ tỉnh đề ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Chủ động tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

MỸ LINH