Sơ kết công tác triển khai chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số tại huyện Tịnh Biên

24/03/2022 - 15:45

 - Chiều 24/3, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 với Viễn thông An Giang, nhằm đánh giá kết quả triển khai chính quyền điện tử, đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng chính quyền số giai đoạn 2022-2025.

A A

Theo đó, hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác đề án “An Giang điện tử” trên địa bàn huyện Tịnh Biên và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số UBND huyện Tịnh Biên giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, trên lĩnh vực xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, UBND huyện Tịnh Biên đã đề xuất chủ trương triển khai thực hiện trung tâm điều hành thông minh (IOC); xây dựng hệ thống phản ánh kiến nghị, tương tác với người dân; hệ thống lắng nghe mạng xã hội và hệ thống báo cáo tổng hợp dữ liệu động tích hợp vào IOC; hệ thống bệnh án điện tử; hệ thống phòng khám và bác sĩ gia đình; camera an ninh cho trường học, hệ thống tuyển sinh đầu cấp và hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0…

THANH TIẾN - MINH TRIỀU