Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giám sát các dự án cho vay từ quỹ Quốc gia về việc làm tại Phú Tân

17/09/2020 - 15:25

 - Ngày 17-9, đoàn công tác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đến kiểm tra, giám sát các dự án cho vay từ quỹ Quốc gia về việc làm năm 2020 tại huyện Phú Tân.

A A

Qua khảo sát thực tế tình hình tại 2 xã: Tân Hòa và Tân Trung cho thấy, các dự án cho vay chủ yếu thuộc kinh tế hộ gia đình, nguồn vốn hỗ trợ phần lớn đầu tư vào nghề truyền thống, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. Đến 9-2020, toàn huyện có trên 1.000 lượt khách hàng vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm và vốn giải quyết việc làm địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng nguồn vốn cho vay đạt trên 25,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay đạt trên 8,3 tỷ đồng, với 219 lượt lao động được vay vốn, giúp cho hơn 530 lao động được tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh đều giảm qua các năm, chỉ còn 54 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,25% trên tổng dư nợ của chương trình.

MỸ HẠNH