Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

15/10/2020 - 07:01

 - Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh An Giang có sự phát triển, với những bước tiến quan trọng. Đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố trong đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

A A

An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển

Với phương châm “lấy công tác phòng ngừa là nền tảng để ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất an ninh trật tự (ANTT)”, lực lượng công an chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ANTT. Đồng thời, tăng cường hoạt động bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, phức tạp về ANTT. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định, giải quyết ổn thỏa các vụ việc mất ANTT phát sinh trên tuyến biên giới...

Xác định làm tốt công tác phòng ngừa là tiền đề để nâng cao có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về TNXH; điều tra, khám phá nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng, ma túy; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên.

Theo nhận định của ngành chức năng, với những tác động của dịch bệnh COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tác động không nhỏ đối với sự phát triển KTXH, nhất là các ngành, nghề sử dụng nhiều lao động, kéo theo các vấn đề xã hội phức tạp; sẽ hình thành những đường dây, ổ nhóm phạm tội hoạt động trên địa bàn rộng khắp cả nước, thậm chí xuyên quốc gia và núp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Những yếu tố này đang đặt lên vai lực lượng công an nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, tinh thần quả cảm, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm. Lực lượng công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững ANTT, an toàn xã hội tỉnh nhà vững chắc để An Giang vươn mình phát triển hơn nữa.

Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, nhà nước nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANTT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ ANTT. Kiên quyết không để An Giang trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ bên ngoài vào nội địa. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện đối với người nghiện ma túy. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế với hai tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, góp phần giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, mua bán người…

Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đoàn kết nhất trí, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thường xuyên củng cố, tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các sở, ban, ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với MTTQ, đoàn thể các cấp làm tốt công tác dân vận; gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

THU THẢO