Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

26/05/2022 - 19:38

 - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là đấu tranh phòng, chống tham nhũng có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả. Việc kiên quyết xử lý sai phạm của cán bộ cho thấy sự quyết liệt của Đảng ta: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

A A

Đảng ta xác định, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiền đề quan trọng, hiệu quả trong xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng mang tính thống nhất; tập trung chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Cùng với đó là kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm, góp phần làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đảng ta gắn công tác phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo thực hiện hiệu quả, toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hội nghị lần thứ 5  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). (Ảnh: Internet)

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước khởi tố, điều tra 1.264 vụ/2.038 bị can, truy tố 742 vụ/1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ/1.567 bị cáo về tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ (khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng). Riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án/23 bị can; kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 5 vụ án/134 bị can; truy tố 3 vụ án/34 bị can. Trong đó, khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, phức tạp, như: Vụ án “Tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Học viện Quân y; vụ án “Tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam; vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan;... 

Nói đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, câu chuyện kỷ luật luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng. Điển hình như vụ sai phạm tại Công ty Việt Á vừa qua. Trong lúc cả nước căng mình chống dịch, hàng vạn y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an phải trực tiếp vào tâm dịch, nhiều người hy sinh tính mạng để cứu đồng bào, thì một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm… Việc làm này không chỉ tổn hại đến an toàn sức khỏe nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước.

Có thể thấy, ý Đảng, lòng dân hiện nay chính là quyết tâm phòng, chống tham nhũng. Việc Trung ương xử lý tham nhũng quyết liệt là rất cần thiết, góp phần làm trong sạch đội ngũ, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân và cũng là điều kiện xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp tục kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, phải thiết lập bằng được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; có cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng” và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng".

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) vừa qua đã bàn và nhất trí cao nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc thành lập sẽ tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

H.H