Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay

Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay