Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm từ đên 30 Tết, Hà Nội có mưa

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm từ đên 30 Tết, Hà Nội có mưa