Rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông ở Bắc Bộ

Rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông ở Bắc Bộ