Thời tiết ngày 4-8: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 4-8: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to