Thời tiết ngày 9-12: Không khí lạnh gây mưa nhỏ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết ngày 9-12: Không khí lạnh gây mưa nhỏ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ