Bão số 4 (Noru) có xu hướng mạnh thêm, có thể gây gió giật cấp 16

Bão số 4 (Noru) có xu hướng mạnh thêm, có thể gây gió giật cấp 16

tin-tuc-su-kien
bien-dao-que-huong
bien-doi-khi-hau