Kon Tum: Chủ động các phương án ứng phó hạn hán, mưa lũ

Kon Tum: Chủ động các phương án ứng phó hạn hán, mưa lũ