Thăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tịnh Biên

29/04/2020 - 10:04

 - Ngày 28-4, đoàn công tác UBND huyện Tịnh Biên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới 2 xã Nhơn Hưng, An Phú và thị trấn Tịnh Biên.

A A

Thăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tịnh Biên

Thăm các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Thăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tịnh Biên

Thăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tịnh Biên

Tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt và tặng mỗi cán bộ, chiến sĩ 1 phần quà, nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Hiện, huyện Tịnh Biên bố trí 27 chốt kiểm soát và gần 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

THANH TIẾN