Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

31/03/2020 - 15:17

 - Ngày 31-3, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới các xã: Nhơn Hưng, An Phú, An Nông và TT.Tịnh Biên.

A A

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên thăm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Rửa tay bằng nước sát khuẩn khi đến các chốt kiểm soát

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Thăm hỏi tình hình sinh hoạt và động viên các cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác phòng, chống dịch

Thăm, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới huyện Tịnh Biên

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tịnh Biên

Tại các nơi đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và hoạt động của các chốt kiểm soát biên giới. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nỗ lực, vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới.  

THANH TIẾN