Thẩm tra các văn bản chuẩn bị kỳ họp cuối năm của HĐND huyện Tri Tôn

05/12/2023 - 16:27

 - Ngày 5/12, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện khóa XII (cuối năm 2023). Cùng tham dự có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan.

Các đại biểu trao đổi

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024. Đồng thời, góp ý 6 tờ trình, 4 nghị quyết liên quan phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Ngoài ra, các đại biểu còn đóng góp 2 tờ trình về điều chỉnh bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2024. 

Năm 2024, dự toán tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện Tri Tôn là 119,3 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương gần 784,8 tỷ đồng; tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gần 96,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương là 54,82 tỷ đồng; điều chỉnh bổ sung tổng vốn kế hoạch đầu tư công  trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 242,23 tỷ đồng, bố trí vốn mới cho 9 công trình.

 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tri Tôn đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp tục chỉnh sửa số liệu, thể thức văn bản theo đúng quy định. Đối với những tờ trình có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục trình Ban Thường vụ cho ý kiến. Các phòng, ban có liên quan  thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cần phối hợp chặt chẽ các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thi công và giám sát để các dự án, công trình thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn phát triển.

N.C