Thanh niên Tịnh Biên đi chợ giúp dân trong “mùa COVID-19”

02/08/2021 - 15:59

 - Ngày 2-8, Huyện đoàn Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức ra quân “Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu” phục vụ người dân trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 15-8-2021.

A A

Phát phiếu đăng ký mua hàng cho người dân

Đi chợ giúp người dân mua các mặt hàng thiết yếu….

….và mang đến tận nhà          

Theo đó, “Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu” các cơ sở Đoàn với 4-5 thành viên sẽ nhận đơn hàng từ 13 - 17 giờ 30 phút chiều hôm trước và giao hàng đến nhà người dân vào giờ 9 - 11 sáng hôm sau.

Đối tượng hỗ trợ chủ yếu là các hộ gia đình có người già yếu, trẻ em sơ sinh, gia đình có người thân đi cách ly tập trung, các hộ ở xa chợ…

THANH TIẾN