Thầy cô giáo lên lớp xưng hô là “tao”, rồi kêu học sinh bằng “mày” có chấp nhận không ông giáo?

23/09/2023 - 10:05

Giao tiếp trên lớp học thì thầy cô nên xưng là “thầy” hoặc “cô” và gọi học trò bằng “em” hoặc “con”. Việc xưng hô “mày - tao” nghe suồng sã không nên sử dụng trong môi trường giáo dục.