Thầy, cô ở Hải Phòng nhảy, múa trong lễ bế giảng, ông giáo thấy sao?

10/06/2023 - 07:50

 - Việc các giáo viên ở Hải Phòng hoạt náo, rồi đăng mạng xã hội không có gì “căng”. Đó là ở chương trình văn nghệ thôi, khi trên lớp, thì thầy, cô giáo lúc nào cũng nghiêm túc, đừng quá “quan ngại” bạn già!