Khai mạc Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc

Khai mạc Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc