Hoãn, hủy thêm 3 chặng đua F1 vì COVID-19

Hoãn, hủy thêm 3 chặng đua F1 vì COVID-19