Thêm điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi xã vùng biên

18/09/2020 - 13:21

 - Ngày 17-9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Phú phối hợp Đoàn trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) trao tặng điểm sinh hoạt vui chơi tại xã Vĩnh Trường (An Phú).

A A

Đây là  công trình thanh niên cấp huyện năm 2020 trị giá 30 triệu đồng. Trong đó, Đoàn trường Đại học An Giang hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do địa phương đóng góp.

Trước đó, Đoàn trường Đại học An Giang đã trao tặng các sân chơi tại huyện Chợ Mới, Tịnh Biên (An Giang) và Giồng Riềng (Kiên Giang).

PHƯƠNG LAN