Thi đua yêu nước ở xã anh hùng

28/07/2020 - 06:37

 - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền và nhân dân xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang) đã phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người, mỗi nhà ở xã nông thôn mới (NTM) này đều xác định rằng, yêu nước trước hết là phải thi đua xây dựng quê hương!

A A

Là vùng đất có địa hình bán sơn địa, Thới Sơn với lịch sử hình thành mấy trăm năm vốn đã trở thành “cái nôi” của lòng yêu nước. Bởi, những người con lớn lên trên mảnh đất này đều thấm nhuần truyền thống yêu nước của cha ông với 2 cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ.

Hôm nay, vùng đất bom đạn cày xới ngày nào đã “thay da đổi thịt” với diện mạo của xã NTM và đang trên đường trở thành xã NTM nâng cao. Thành quả đó đến từ sự phấn đấu của bao thế hệ người dân nơi đây cùng nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng quê hương.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước ở Thới Sơn đã đạt được những kết quả tích cực.

Thành quả đó hiện hữu trên những con đường nông thôn nhựa hóa, những hệ thống đèn đường chiếu sáng miền quê và cả sự nhiệt tâm hiến đất làm đường giao thông của những con người bình dị. Họ có thể là nông dân, cán bộ về hưu, là vị cao niên tuổi Đảng… tất cả đều một lòng mong muốn quê hương mình ngày càng đổi mới.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước xã Thới Sơn

 Theo đó, phong trào thi đua yêu nước ở Thới Sơn xuất hiện đều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật nhất là quá trình xây dựng NTM tại địa phương với sự đóng góp tích cực của người dân.

Toàn xã hiện có gần 19km đường giao thông thì 95% trong số đó đã được láng nhựa hoặc bê-tông hóa. Cơ sở vật chất trường lớp, trạm y tế, trụ sở hành chính, cảnh quan môi trường… được đầu tư hoàn thiện, với tổng kinh phí trên 165 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp trên 13 tỷ đồng.

Trong rất nhiều sự đóng góp của người dân địa phương đã nổi lên những tấm gương tiêu biểu. Đó là ông Huỳnh Văn Điều đã vận động xây dựng 16 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách địa phương với kinh phí 800 triệu đồng. Đó là ông Nguyễn Văn Bền đã vận động nhà hảo tâm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường chính của xã. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Hà đã hỗ trợ quỹ An sinh xã hội của địa phương 5 năm liền với số tiền 200 triệu đồng. Đó còn là các ông: Phạm Văn Ngẫu và Trần Văn Hưng lần lượt hiến 2.000m2 và 1.500m2 để địa phương làm đường giao thông nông thôn cùng nhiều tấm gương khác nữa.

Dù đạt được những kết quả tích cực nhưng phong trào thi đua yêu nước ở xã Thới Sơn vẫn còn những tồn tại nhất định. Trong đó, hình thức thi đua còn chưa phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, nên tác dụng nêu gương đôi lúc không như mong đợi.

Do đó, Đảng ủy, UBND xã Thới Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 là phải phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực và bền vững. Trong đó, địa phương sẽ phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy sức mạnh hệ thống chính trị địa phương. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, xã Thới Sơn còn tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể, như: duy trì bảo hiểm toàn dân trên 96%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% và hộ cận nghèo dưới 5% đến năm 2025; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%... Đồng thời, xã NTM này còn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ giúp phong trào thi đua yêu nước ở Thới Sơn tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, địa phương cần quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương, biểu dương người tốt việc tốt để làm động lực phát triển phong trào thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân.

THANH TIẾN