Thông báo đường dây điện thoại phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh An Giang cuối năm 2023

28/11/2023 - 18:28

 - Theo Thường trực HĐND tỉnh An Giang, kỳ họp cuối năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8/12. Phiên khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 6/12, tại Hội trường UBND tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cử tri có phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp, đề nghị liên lạc vào số điện thoại: (0296) 3.852.011.

GIA KHÁNH