Thực hiện tốt các chính sách dân tộc

06/11/2019 - 07:53

 - Xã Văn Giáo thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tịnh Biên, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống. Thời gian qua, từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) và các chương trình hỗ trợ khác đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã không ngừng phát triển; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, qua đó đã cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.

A A

Toàn xã Văn Giáo có 1.850 hộ, với 7.985 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS Khmer chiếm 1.362 hộ, với 6.055 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 73,62% so toàn xã). Trong đó có đến 428 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 23,13% so dân số toàn xã. Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của trung ương, tỉnh, huyện còn ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị xã, theo đó cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, điện, nước, trường học, trạm y tế được phủ kín; hỗ trợ dạy nghề, đào tạo lao động, tạo sinh kế cho người dân... Từ đó, giúp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống của đồng bào DTTS Khmer, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, chăm lo y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề được địa phương đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi.

Bằng nguồn vốn hỗ trợ đã giúp nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer được duy trì

Xã Văn Giáo đã cho 127 hộ nghèo vay vốn nhà ở, với kinh phí trên 4,3 tỷ đồng; từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ nhà ở cho 36 hộ nghèo, trị giá trên 1 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ nghèo trên địa bàn xã ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Bên cạnh đó, địa phương đã hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 4.332 lượt/năm cho đồng bào DTTS Khmer (trừ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trong đồng bào DTTS Khmer). Đặc biệt, thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho trên 2.400 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh DTTS Khmer đang theo học tại các trường trên địa bàn xã, với kinh phí thực hiện trên 1,1 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy nhanh chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, triển khai các đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS Khmer, góp phần tăng dần tỷ lệ các em đến trường.

Ngoài việc mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, xã Văn Giáo còn giới thiệu cho lao động là hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS Khmer tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, xã đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho 114 hộ nghèo (phần lớn là hộ nghèo trong đồng bào DTTS Khmer) với 9 mô hình, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình trong phát triển kinh tế hiệu quả như hộ ông Chau Nhiêu trồng đậu phộng thu lợi nhuận từ 19-20 triệu đồng/vụ... Ngoài ra, hỗ trợ vay vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 cho 89 hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, bằng các nguồn vốn từ chương trình 135, vốn lồng gép từ các chương trình khác của trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng 9 hạng mục công trình giao thông nông thôn, thủy lợi... với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Xã Văn Giáo giúp người dân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, áp dụng khoa học - kỹ thuật... nhằm nâng cao đời sống

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, hạn chế nhưng bằng sự quyết tâm của địa phương, sự quan tâm, đầu tư đúng mức trong từng chính sách, chương trình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Văn Giáo không ngừng phát triển, an ninh chính trị được giữ vững; phấn khởi nhất là đời sống của đồng bào DTTS Khmer nói chung, hộ nghèo đồng bào DTTS Khmer nói riêng dần được cải thiện, thu nhập tăng lên, từng bước vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS Khmer giảm từ 40,37% của năm 2016 xuống còn 19,21% cuối năm 2018.

ÁNH NGUYÊN