Thường trực HĐND huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 13

05/12/2023 - 16:27

 - Ngày 5/12, Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các ngành liên quan, để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Châu Thành khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Quang cảnh cuộc họp

Các đại biểu đã nghe Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm theo lĩnh vực phụ trách; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông tin những vấn đề, lĩnh vực mà cử tri quan tâm có nhiều ý kiến, kiến nghị và ý kiến góp ý với những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm. Văn phòng HĐND huyện báo cáo công tác chuẩn bị, bảo đảm phục vụ kỳ họp cuối năm HĐND huyện…

L.H