Thường trực HĐND TX. Tân Châu tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề)

02/04/2024 - 11:26

 - Ngày 2/4, Thường trực HĐND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề), HĐND TX. Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), để giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TX.Tân Châu.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TX. Tân Châu bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Thiện Hiếu, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TX.Tân Châu, do nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, thông qua các dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (lần 2); Nghị quyết điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung TX. Tân Châu đến năm 2045…

TRẦN HUYỆN – MINH HIỂN