Tiếp tục tạm dừng phát hành và quay số mở thưởng vé số An Giang đến hết ngày 16-9-2021

14/09/2021 - 17:17

 - Ngày 13-9, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang Trình Bảo Châu đã ký Thông báo 525/TB-XS về việc tiếp tục tạm dừng phát hành và quay số mở thưởng vé số An Giang đến hết ngày 16-9-2021.

A A

Căn cứ Công văn 899/UBND-KTTH, ngày 24-8-2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục tạm dừng phát hành và quay số mở thưởng vé số An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quyết định tiếp tục tạm dừng phát hành và quay số mở thưởng vé số An Giang đến hết ngày 16-9-2021 (dừng 10 kỳ từ kỳ 7K3, ngày 15-7-2021 đến kỳ 9K3, ngày 16-9-2021), đến khi có thông báo mới…

TRUNG HIẾU