Tiếp tục thả cá tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản

21/10/2020 - 16:56

 - Ban Điều hành Chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngày 31-10 (nhằm 15-9 âm lịch), tại khu vực sông Vàm Nao (Phú Tân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tổng cục Thủy sản sẽ tổ chức thả cá tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản năm 2020.

A A

 Thả cá bản địa về thiên nhiên năm 2019

Mục đích của hoạt động nhằm tái tạo đàn các loài cá bản địa, cá quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế cao (đang bị khai thác quá mức), qua đó góp phần bổ sung quần đàn, tạo sự cân bằng sinh thái, đa dạng giống loài thủy sản tự nhiên. Tại An Giang, hoạt động thả cá về bản địa được tổ chức (với quy mô lớn) từ năm 2012 đến nay. Đợt thả cá lần này, ngoài các loài cá chép, mè vinh… Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (trực thuộc Tổng cục Thủy sản) hỗ trợ 14.800 con cá quý (6.800 con cá hô và 8.000 con cá bông lau). Kinh phí thả cá hàng năm được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, bình quân mỗi năm huy động từ 150 -  400 triệu đồng cho mỗi đợt thả.

MINH HIỂN