Tịnh Biên học tập và làm theo Bác

03/05/2021 - 05:40

 - Giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên. Từ đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, thấm sâu vào cuộc sống, gắn với công việc cụ thể ở từng ngành, lĩnh vực.

A A

Theo đó, Huyện ủy Tịnh Biên đã tổ chức triển khai các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo các chuyên đề hàng năm. Trong đó, nhấn mạnh vào “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” theo chuyên đề của tỉnh đến từng chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo từng năm, các cán bộ, đảng viên toàn huyện được tiếp cận, học tập và quán triệt các chuyên đề về “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Nhìn chung, việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề đã được địa phương, đơn vị trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc, chu đáo, cung cấp tài liệu đầy đủ đến người học. Các báo cáo viên truyền đạt các nội dung đảm bảo theo yêu cầu của từng chuyên đề, trong khi cán bộ, đảng viên đều có ý thức tham gia nghiên cứu, học tập, một các nghiêm túc, chất lượng.

Cán bộ, đảng viên huyện Tịnh Biên đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe ý kiến và đối thoại với nhân dân

Về việc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã tập trung triển khai những yêu cầu mới, nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” và “học đi đôi với làm”.

Đồng thời, đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: đề xuất các ý kiến hay, tham gia tích cực vào các phong trào tại địa phương, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương…

Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên xác định các nội dung đột phá cần tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn 2016-2020, như: đổi mới phong cách, tác phong gần dân, lắng nghe ý kiến, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Từ đó, các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong các lĩnh vực: giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản… Đồng thời, phát huy công tác tự phê bình, phê bình, củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân.

Từ năm 2017 đến nay, Tịnh Biên đã xây dựng 102 mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo phát động của Ban Thường vụ Huyện ủy trong toàn Đảng bộ. Có thể kể đến mô hình đeo “Huy hiệu Bác Hồ” của xã Tân Lợi, mô hình “Giao thông nông thôn trong học tập và làm theo Bác” của xã Nhơn Hưng, mô hình “Uống nước nhớ nguồn” của xã An Hảo, mô hình “Vận động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới” của xã Thới Sơn…

Với sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tích cực tuyên truyền của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đã tạo được chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống sẽ tác động tích cực đến tập thể cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên sẽ đổi mới công tác tổ chức học tập Bác bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả.

Trong đó, nhấn mạnh việc các chi, đảng bộ phải xác định rõ khâu đột phá và xây dựng các giải pháp khả thi để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra. Đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nhất là phải trọng dân, gần dân, sát dân và lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Từ đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động tự giác trong đời sống, công việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

THANH TIẾN