Tịnh Biên: Hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

15/05/2020 - 05:13

 - UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

A A

Theo đó, huyện Tịnh Biên hiện có trên 540 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; trên 4.420 người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và trên 8.850 người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến, huyện sẽ hoàn thành cấp phát chính sách vào giữa tháng 5-2020 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần ổn định an sinh xã hội, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THANH TIẾN