Tịnh Biên hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2022

25/03/2022 - 13:15

 - Ngày 25/3, Phòng Tài nguyên nước và Khoảng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tịnh Biên phối hợp Huyện đoàn Tịnh Biên, Xí nghiệp Điện nước huyện và UBND xã An Hảo tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2022.

A A

Thi công lắp đặt tuyến ống nước tại ấp Tà Lọt, xã An Hảo để cấp nước sinh hoạt cho người dân

Các đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của ngày Nước thế giới năm 2022, với thông điệp “Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước cũng như điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai lắp đặt tuyến ống nước tại ấp Tà Lọt, xã An Hảo để cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Qua đó, góp phần kêu gọi cộng đồng có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu, và đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng.

THANH TIẾN