Tịnh Biên sơ kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

29/04/2021 - 13:51

 - Ngày 29-4, UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021 và đề ra phương hướng năm 2022; sơ kết công tác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 và công tác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong giai đoạn 2016-2021

Theo đó, huyện Tịnh Biên có 4.589 công dân nam độ tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016-2021, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị - chính sách, sơ tuyển, khám sức khỏe và công khai bình nghị; công tác phối hợp, hiệp đồng chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức giao quân; chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ…

Để thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, UBND huyện Tịnh Biên kiến nghị cần tiếp tục học tập, quán triệt sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tăng cường củng cố, bổ sung đủ số lượng nhân lực, thiết bị dụng cụ cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và thanh niên ngay từ bước chuẩn bị nguồn tham gia nghĩa vụ quân sự…

THANH TIẾN