Tịnh Biên: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019 - 07:48

 - UBND huyện Tịnh Biên vừa sơ kết việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019.

A A

Khen thưởng các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm, các xã, thị trấn và ngành chuyên môn huyện Tịnh Biên đã tập trung thực hiện tốt đề án chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của huyện; kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2019; công tác chống thất thu thuế; chương trình xây dựng nông thôn mới; đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Các tháng còn lại của năm 2019, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn và ngành chuyên môn tập trung công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát hiện tượng khai thác cát trái phép tại Tịnh Biên; tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công…

THANH TIẾN