Tịnh Biên tập trung công tác xây dựng Đảng

02/08/2019 - 07:23

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện Tịnh Biên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ và nhân dân…

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Trình Lam Sinh cho biết: “Từ sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của các ban, ngành tỉnh đã tạo điều kiện cho huyện triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, sự ủng hộ, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp cho toàn thể đảng viên trong huyện giữ vững lập trường về tư tưởng chính trị. Trong giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp, bức xúc của xã hội, tổ chức Đảng và nhất là người đứng đầu luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không để xảy ra “điểm nóng”, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, củng cố lòng tin của nhân dân.

Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Về công tác xây dựng, tổ chức hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, Tịnh Biên đã thực hiện mô hình nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn được 11/14 đơn vị và sẽ phấn đấu hoàn thành 100% vào cuối năm 2019. Đồng thời đã sáp nhập Trung tâm Thể dục-Thể thao và Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Y tế với Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên. Bên cạnh đó, đã thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, quản lý như: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đặc biệt, luôn nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy với vai trò là hạt nhân chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả. Đảng bộ huyện đã kết nạp gần 800 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nâng tổng số đảng viên hiện nay là 4.370 đồng chí, đạt 3,57% so với dân số và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

“Để đạt được kết quả tích cực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, bám sát chủ trương Trung ương và Tỉnh ủy để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của huyện. Đồng thời, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cả hệ thống chính trị cùng các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, phát huy đúng mức quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính…” - đồng chí Trình Lam Sinh phân tích.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên sẽ tập trung lãnh đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, đáp ứng xu thế phát triển chung của tỉnh và cả nước. Trong đó luôn xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhằm nâng cao niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp với việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và đoàn thể các cấp, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, nhằm góp phần thúc đẩy Tịnh Biên ngày càng phát triển.

THANH TIẾN