Tịnh Biên tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

26/07/2021 - 20:00

 - Ngày 26-7, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Nguyễn Thành Huân chủ trì buổi làm việc với các xã, thị trấn nhằm tháo gỡ những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.

A A

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân chủ trì cuộc họp chấn chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, thị trấn đã báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa phương, như: quy định phát phiếu đi chợ, những trường hợp ra đường không cần thiết, việc cấp giấy xác nhận cho cán bộ, công chức và người dân trong trường hợp cấp thiết phải ra đường…

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cán bộ, công chức và người dân địa phương; nghiêm cấm tất cả các hoạt động tập trung đông người bất cứ dưới hình thức nào; dừng các hoạt động tôn giáo ở tất cả các cơ sở thờ tự, các chùa trên địa bàn huyện.   

Sẽ thực hiện cấp giấy xác nhận cho nông dân, cán bộ, công chức và người lao động ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và có kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện theo nội dung giấy xác nhận đã cấp; tiến hành lập các đội tuần tra, kiểm soát lưu động kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục phát phiếu đi chợ cho người dân 2 lượt/tuần theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kiểm tra chặt chẽ việc người dân đi chợ đúng theo địa bàn xã, thị trấn; yêu cầu tiểu thương không được kinh doanh ăn, uống…

Yêu cầu ngành chức năng tăng cường kiểm tra, tránh tình trạng ghim hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-TTg …

THANH TIẾN