Tịnh Biên: Thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

21/10/2019 - 07:58

 - Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy - UBND huyện Tịnh Biên đã huy động mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng những công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Tịnh Biên sẽ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như: cổng chào huyện; công viên cổng chào huyện; công viên khu hành chính huyện; đường liên xã Nhà Bàng – Thới Sơn; nâng cấp láng nhựa lộ Tây Trà Sư; trồng 12.000 cây xanh đô thị; trang bị máy vi tính cho các trường THCS trên địa bàn huyện... với tổng kinh phí thực hiện khoảng 38 tỷ đồng. Các công trình này sẽ góp phần tăng vẻ mỹ quan, tạo tiền đề thuận lợi để Tịnh Biên trở thành thị xã trong tương lai.

THANH TIẾN