Tọa đàm lịch sử Đảng bộ xã Phú Bình

14/09/2020 - 06:42

 - Đảng bộ xã Phú Bình (Phú Tân) vừa tổ chức tọa đàm đóng góp “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Bình giai đoạn 1979 - 2020” lần 2. Cuốn biên soạn gồm 3 chương: nói về vùng đất, con người, truyền thống; Phú Bình dưới sự lãnh đạo của Chi bộ xã (1979-1998) và Đảng bộ xã Phú Bình lãnh đạo xây dựng và phát triển quê hương từ năm 1998 đến nay.

A A

Xã Phú Bình được thành lập năm 1979, tách ra từ xã Bình Thạnh Đông, là nơi gắn liền với tên tuổi của Quản cơ Trần Văn Thành, có làng nghề truyền thống bó chổi bông sậy cồn Nhỏ. Từ khi thành lập đến nay, kinh tế - xã hội xã Phú Bình không ngừng phát triển toàn diện, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba năm 2000, huân chương lao động hạng nhì năm 2005; UBND tỉnh công nhận xã văn hóa đầu tiên của tỉnh và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

MỸ HẠNH