Tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

15/11/2019 - 14:15

 - Ngày 15-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

A A

Tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

Đoàn viên, thanh niên tham gia Tọa đàm “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Thông qua buổi tọa đàm nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và công tác bình đẳng giới; tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay và đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên mạng xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong các cấp cán bộ đoàn thực hiện xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, với chủ đề “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” gắn cùng chủ đề truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH