TP.HCM công bố 36 đầu sách giáo khoa cho năm học mới

07/04/2021 - 18:20

UBND TP.HCM vừa phê duyệt 26 đầu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, đồng thời điều chỉnh, bố sung 10 danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022.

A A

Sau đây là danh mục sách giáo khoa lớp 2:

Danh mục sách giáo khoa lớp 6:

Điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1:

Theo LÊ HUYỀN (Vietnamnet)