Trả lời khiếu nại của ông Phạm Hoàng Lâm

06/07/2021 - 03:21

 - Báo An Giang nhận được đơn của ông Phạm Hoàng Lâm (ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) khiếu nại chấp hành viên thi hành án chưa đúng quy định, yêu cầu hủy kết quả thi hành án do ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty Cổ phần Hưng Lâm (do ông Phạm Hoàng Lâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

A A

Theo Bản án số 10/2018/KDTM-PT, ngày 31-7-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh và Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS, ngày 2-10-2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP. Châu Đốc, buộc Công ty Cổ phần Hưng Lâm có trách nhiệm trả cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam số tiền gốc và lãi gần 47 tỷ đồng. Ngày 15-3-2019, chấp hành viên phối hợp các ngành liên quan tiến hành kê biên, xử lý tài sản, gồm: một số khu đất, tài sản gắn liền với đất và xe ôtô.

Ông Phạm Hoàng Lâm trình bày: “Quá trình thi hành án, chấp hành viên Cục THADS tỉnh buộc công ty chúng tôi giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá vượt quá phạm vi giới hạn trong bản án. Cụ thể, buộc công ty phải giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá thừa diện tích; các hạng mục, nhà xưởng do một cá nhân khác bỏ vốn 100% đầu tư xây dựng trên đất của công ty. Tài sản định giá ban đầu là 25 tỷ đồng, qua 9 lần giảm giá còn hơn 11 tỷ đồng. Thế nhưng, chấp hành viên tùy tiện giảm mà không thông báo cho công ty biết.

Từ đó cho thấy, giá bán không phù hợp (thời gian từ ngày 25-10-2018 đến 15-3-2021), lẽ ra phải định giá theo giá đất mới để đảm bảo quyền lợi của công ty. Mặt khác, khi bán đấu giá lần thứ 9 có người mua trúng đấu giá thì về nguyên tắc phải thông báo và cho công ty được quyền ưu tiên mua lại tài sản bán đấu giá. Do vậy, tôi yêu cầu hủy kết quả thi hành án vừa qua, thẩm định lại tài sản bán đấu giá đúng với giá trị thực tế và ưu tiên cho công ty mua lại tài sản bán đấu giá”.

Cục THADS tỉnh trả lời: sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 29-10-2018, chấp hành viên tống đạt Quyết định thi hành án số 41/QĐ-CTHADS. Ngày 6-3-2019, chấp hành viên ra Quyết định số 08/QĐ-CTHADS và Thông báo số 340/CTHADS về việc cưỡng chế kê biên tài sản. Ngày 15-3-2019, chấp hành viên phối hợp các ban, ngành liên quan tiến hành kê biên, xử lý tài sản của công ty, gồm: một số khu đất, tài sản gắn liền với đất và xe ôtô. Do người được thi hành án và người phải thi hành án không thỏa thuận được, nên tài sản được đưa ra bán đấu giá.

Ngày 23-3-2020, chấp hành viên đưa tài sản bán đấu giá tổng diện tích 3.422,5m2. Qua đo đạc thực tế, tổng diện tích là 3.467,3m2 (tăng 44,8m2) theo bản đồ hiện trạng do Văn Phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành lập ngày 17-6-2019. Hệ thống máy móc, thiết bị của nhà máy xay xát nằm trên các thửa đất trên là đúng với quyết định kê biên tài sản và những tài sản này công ty đã thế chấp ngân hàng.

Riêng, quyền sử dụng đất có diện tích 173m2 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 25-5-2018 cho bà Hứa Lệ Mai là tài sản riêng của bà, không thế chấp ngân hàng. Do khu đất của bà nằm giữa các khu đất bị kê biên, bà Mai và ngân hàng thỏa thuận bán phần đất này với giá 1,5 tỷ đồng. Đến ngày 18-1-2021, bà Mai yêu cầu giữ lại, không đồng ý bán, nên chấp hành viên không bán đấu giá diện tích đất này.

Qua 9 lần giảm giá, khối tài sản kê biên được định giá trên 11,4 tỷ đồng. Tại phiên bán đấu giá ngày 15-4-2021, có người mua trúng đấu giá tài sản, với giá trúng hơn 11,5 tỷ đồng. Ngày 19-4, chấp hành viên ra Quyết định số 285/QĐ-CTHADS và Thông báo số 286/CTHADS-NV về việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Ngày 28-4, chấp hành viên tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định. Phần tài sản riêng của bà Mai, gồm: khoảng 5 tấn gạo, hệ thống máy móc (4 hạng mục đã liệt kê trong biên bản), ông Lâm thỏa thuận với người mua tài sản trong thời hạn 1 tháng sẽ tự di dời các tài sản đã nêu đến nơi khác, trả lại kho.

Cục THADS tỉnh An Giang khẳng định, chấp hành viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật THADS năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Các khiếu nại của Công ty Cổ phần Hưng Lâm đối với chấp hành viên Cục THADS là không có cơ sở. Đối với 5 hạng mục công trình mà ông Lâm khiếu nại cũng không có cơ sở. Hiện nay, chấp hành viên chưa thực hiện trình tự, thủ tục kê biên, xử lý để thi hành án, nên trong quyết định giao tài sản cho người mua trúng đấu giá không có 5 hạng mục công trình này.

Bài, ảnh: K.N