Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Tấn Phương

08/10/2019 - 17:48

 - Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Tấn Phương (ngụ đường Bờ Tây, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) phản ánh cơ quan chuyên môn trả lời về thủ tục đất đai chưa đúng với hướng dẫn, quy định của pháp luật.

A A

Nội dung phản ánh của ông Phương

Ông Phương trình bày: “Năm 2009, tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ bà Nguyễn Thị Thu Vân, thửa đất số 24, tờ bản đồ số 61, diện tích 74,8m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số HO 414bE cấp ngày 5-4-2005 (kèm theo hồ sơ kỹ thuật khu đất ký ngày 29-3-2005) do Phòng Quản lý đô thị TX. Châu Đốc (nay là TP. Châu Đốc) thực hiện. Sau đó, tôi xin cấp đổi từ GCNQSDĐ số HO 414bE thành GCNQSDĐ số CHO6635bE ký ngày 4-2-2010. Quá trình sử dụng cho đến nay, tôi mới phát hiện trên GCNQSDĐ đã được cấp đổi bị thiếu sót thông tin tại trang 3 (ranh giới tài sản gắn liền với đất) sơ đồ nhà ở. Tôi đã làm đơn gửi Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Đốc, nhưng họ trả lời không thỏa đáng. Tôi tiếp tục khiếu nại về tỉnh, nhưng lại nhận được phản hồi chưa đúng với hướng dẫn, quy định của pháp luật về đất đai. Do vậy, tôi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét đo đạc lại cho đúng vị trí đất, bởi căn nhà nằm trên đất đúng vị trí thì vị trí tài sản gắn liền với đất cũng phải đúng. Đáng lẽ phải căn cứ theo sơ đồ đất năm 2005, chứ không thể theo giấy mới 2010, vì giấy cấp đổi bị thiếu sót nên không thể cho ra kết quả đúng được”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, năm 2009, ông Nguyễn Tấn Phương nhận chuyển nhượng QSDĐ theo Hợp đồng chuyển nhượng ngày 18-12-2009 (do Phòng Công chứng số 2 tỉnh An Giang chứng nhận), hợp đồng không có tài sản gắn liền với đất. Năm 2010, ông Phương làm thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, được cấp GCNQSDĐ số CHO6635bE, không thể hiện sơ đồ nhà ở trên giấy. Lúc này, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc UBND TX. Châu Đốc quản lý, do vậy trách nhiệm thuộc về UBND TX. Châu Đốc xem xét.

Tuy nhiên, theo quy định tại thời điểm đó, việc cấp GCNQSDĐ thực hiện theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21-10-2009 của Bộ TN&MT quy định. Do vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời thắc mắc của ông là phù hợp quy định của pháp luật về chuyên môn. Đến năm 2017, ông Phương khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc về việc tranh chấp ranh giới QSDĐ giữa ông và hộ giáp ranh, ông có nhu cầu phục hồi mốc ranh đất theo GCNQSDĐ số CHO6635bE, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Đốc thực hiện phục hồi ranh thửa đất là GCNQSDĐ số CHO6635bE cấp ngày 4-2-2010 có hồ sơ thửa đất tại trang 3. Căn cứ yêu cầu của ông và theo văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở TN&MT số 1222/HD-STNMT ngày 26-12-2007, để thực hiện đúng các bước theo trình tự đã quy định, nội dung thực hiện phục hồi mốc ranh phải căn cứ hồ sơ gốc, hồ sơ địa chính và GCNQSDĐ đã cấp cho ông. Sau khi phục hồi xong, có lập biên bản để bàn giao các mốc ranh đất đã phục hồi theo GCNQSDĐ đã cấp để người sử dụng đất biết và quản lý. Việc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Đốc thực hiện là đúng theo hướng dẫn của Sở TN&MT.

Theo quy định, chưa có quyền sở hữu nhà thì trong quá trình chuyển qua giấy mới không có vẽ mặt bằng nhà. Sau đó, khi ông Phương cất sửa nhà (nhà tạm ông mua lại của người khác) thì phát sinh tranh chấp với hộ kế bên về ranh. Sở TN&MT hướng dẫn ông Phương: nếu có thắc mắc thì đến cơ quan chuyên môn yêu cầu phục hồi mốc ranh để tòa án có cơ sở giải quyết tranh chấp sau này. Tòa án đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đo đạc (đơn vị đã có kết quả cung cấp); xét xử qua 2 bản án (sơ thẩm và phúc thẩm). Quá trình tòa án giải quyết, ông Phương không có ý kiến gì, nay ông quay lại khiếu nại thắc mắc những nội dung đã có bản án giải quyết xong.

Bài, ảnh: K.N