Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên quản lý

27/03/2020 - 18:57

 - Ngày 27-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ cho 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Theo đó, điều động ông Phạm Văn Ngon, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Nhơn Hưng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hưng (nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều động đồng chí Trần Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã An Hảo, đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tịnh Biên, chỉ định tham gia Chi ủy, Bí thư Chi bộ, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo đến nhận nhiệm vụ tại Chi bộ Hội Nông dân huyện, giữ chức Bí thư Chi bộ ( nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều động ông Nguyễn Văn Khị, Trưởng Đài truyền thanh huyện, đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, bổ nhiệm giữ chức giám đốc, thời hạn 5 năm.

Tiếp nhận ông Cao Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hưng,đến nhận nhiệm vụ tại Đài Truyền thanh huyện, bổ nhiệm chức Trưởng đài, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1-3-2020 đến ngày 31-5-2023.

Điều động ông Phù Văn Tuấn, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy, UBND xã Văn Giáo theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên về công tác cán bộ; điều động ông Trình Quốc Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2020), bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng, thời hạn 5 năm.

Điều động đồng chí Đặng Sơn Lang, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Hảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã An Hảo (nhiệm kỳ 2015-2020).

Bổ nhiệm ông Lý Mạnh Cường, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, thời hạn 5 năm.

Tiếp nhận ông Trịnh Tấn Lực, Trưởng ban Quản lý các Trạm bơm điện huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy thị trấn Tịnh Biên theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; tiếp nhận ông Mao Kim Hên, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Cư đến nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý các Trạm bơm điện huyện Tịnh Biên, bổ nhiệm chức vụ trưởng ban, thời hạn 5 năm.

THANH TIẾN