Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024

21/05/2024 - 17:03

 - Chiều 21/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng đối phó hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2024, thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024 theo chỉ thị, ý định và các văn bản chỉ đạo của Quân khu 9, của tỉnh. Tiếp tục quán triệt sâu rộng, thông suốt cho cán bộ, đảng viên và các lực lượng tham gia diễn tập nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và các địa phương năm 2024.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phối hợp chặt chẽ Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung diễn tập Quân khu 9 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đầy đủ các văn kiện đảm bảo chặt chẽ, đúng ý định, sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương và thực hành diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, chu đáo, đúng ý định của Quân khu 9 và của tỉnh, trên tinh thần tiết kiệm, kiên quyết phòng, chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, dư luận xã hội liên quan nhiệm vụ diễn tập, kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần chủ động phối hợp chuẩn bị văn kiện của người tập đúng ý định, sát nhiệm vụ của từng đơn vị; tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp thực hành diễn tập; tranh thủ thời gian luyện tập, hợp luyện để bảo đảm diễn tập đạt chất lượng tốt.

Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên cần lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 theo đúng chỉ thị, ý định diễn tập được phê duyệt và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, bảo đảm thông suốt trong cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống chính trị thành phố.

Song song đó, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn lãnh, chỉ đạo thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các khu vực có liên quan đến diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh;  kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo xử lý không để bị động, bất ngờ. Sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị của Quân khu 9 và của tỉnh đến thực hiện nhiệm vụ diễn tập trên địa bàn, cũng như tổ chức lực lượng tham gia các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao…

MỸ LINH