Từ ngày 18/5/2022 hạn chế giao thông thủy qua khu vực cầu Nguyễn Văn Tiếp A

19/05/2022 - 16:35

 - Ngày 19/5, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III ban hành Thông báo 550 CCDTNDPN - QLHT thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp).

A A

Theo đó, kể từ ngày 18/5/2022, giao thông thủy qua khu vực cầu Nguyễn Văn Tiếp A, bắc vượt qua kênh Tháp Mười số 2 (kênh Nguyễn Văn Tiếp), tại km 62-000, thuộc địa phận thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị hạn chế, để phục vụ việc thi công cầu Nguyễn Văn Tiếp A.

Tại khu vực thi công cầu Nguyễn Văn Tiếp A có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống bảo hiệu đường thủy nội địa đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường.

H.C