Tuyển dụng 106 công chức hành chính cấp tỉnh, huyện

11/10/2018 - 13:00

 - UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2018.

A A

Theo đó, đợt tuyển dụng công chức lần này có 106 chỉ tiêu, gồm: cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh 55 chỉ tiêu, cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện 51 chỉ tiêu.

Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức từ nay đến hết ngày 8-11.  Dự kiến kỳ thi diễn ra trong tháng 12- 2018.

MỸ LINH

Danh sách nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2018

TT Tên cơ quan, Phòng, ban cần tuyển dụng mới Nhu cầu tuyển dụng
Số lượng cần tuyển Vị trí việc làm cần tuyển Ngạch tuyển dụng Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Tin học Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Ghi chú
A Cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh 55              
1 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 7              
  Phòng Quản lý đầu tư  2 Quản lý đầu tư  Chuyên viên Đại học Kinh tế đối ngoại; Quản trị kinh doanh; Tài chính - ngân hàng A B  
1 Quản lý các dự án đầu tư sau cấp phép Chuyên viên Đại học Xây dựng; Giao thông A B  
1 Quản lý xúc tiến đầu tư Chuyên viên Đại học  Quản trị kinh doanh; Quản trị maketing; Ngoại thương; Kinh tế đối ngoại A Cử nhân Anh văn  
  Khu công nghiệp Bình Long 1 Người đại diện tại Khu công nghiệp Chuyên viên Đại học Kinh tế đối ngoại; Quản trị kinh doanh A B  
  Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng 2 Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Chuyên viên Đại học Xây dựng  A B  
2 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 5              
  Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động - Bảo hiểm xã hội 1 Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động, an toàn lao động Chuyên viên Đại học Kỹ thuật Điện -Điện tử A B  
  Phòng Dạy nghề 1 Quản lý về
đào tạo nghề
Chuyên viên Đại học Điện Công nghiệp A B  
  Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 Quản lý tàichính- Kế toán Chuyên viên Đại học Kế toán A B/A2  
  Thanh tra Sở 1 Thanh tra Chuyên viên Đại học Luật A B/A2  
  Văn phòng Sở 1 Pháp chế Chuyên viên Đại học Luật A B/A2  
3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7              
  Phòng Quản lý Thể dục thể thao 1 Quản lý Thể dục thể thao Chuyên viên Đại học Thể dục thể thao A B  
  Thanh tra Sở 1 Thanh tra Chuyên viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất A B  
  Phòng Quản lý Du lịch 1 Quản lý du lịch Chuyên viên Đại học Du lịch A B  
  Phòng Quản lý Văn hóa 1 Quản lý Văn hóa Chuyên viên Đại học Ngữ văn A B  
  Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 Chuyên viên Quản lý Kế hoạch-Tài chính (XDCB) Chuyên viên Đại học Xây dựng A B  
  Văn Phòng Sở 1 Văn thư đi 
kiêm lưu trữ
Chuyên viên Đại học Lưu trữ quản trị văn phòng A B  
  Phòng Quản lý Di sản văn hóa 1 Quản lý Di sản Văn hóa Chuyên viên Đại học Khảo cổ học A B  
4 Sở Xây dựng 9              
  Văn phòng 1 Hành chính, tổng hợp Chuyên viên Đại học Văn thư lưu trữ A B  
  Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng 1 Quản lý vật liệu xây dựng Chuyên viên Đại học Xây dựng A B  
  Phòng Quản lý xây dựng 2 Quản lý hoạt động xây dựng Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư hoặc Xây dựng A B  
  Phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật 1 Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư hoặc Xây dựng A B  
  Phòng Quy hoạch - kiến trúc 1 Quản lý kiến trúc quy hoạch Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư  A B  
  Phòng Quản lý nhà & Thị trường bất động sản 1 Quản lý nhà và thị trường bất động sản Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư hoặc Xây dựng A B  
  Chi cục Giám định xây dựng 1 Quản lý chất lượng công trình Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư hoặc Xây dựng A B  
  Thanh tra 1 Thanh tra viên Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư hoặc Xây dựng A B  
5 Thanh tra tỉnh 3              
  Phòng Thanh tra Nội chính - Văn xã 1 Thanh tra kinh tế xã hội Chuyên viên Đại học Kế toán A B  
  Văn phòng 1 Công nghệ thông tin Chuyên viên Đại học Công nghệ 
thông tin
- B  
1 Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên Đại học Quản trị kinh doanh A B  
6 Văn phòng UBND tỉnh 4              
  Phòng Tổng hợp 1 Tổng hợp chung (Theo dõi các Chương trình hợp tác, hội nhập quốc tế) Chuyên viên Thạc sĩ Tiếng Anh A -  
  Phòng Kinh tế ngành 2 Tổng hợp
 kinh tế ngành
Chuyên viên Đại học Kỹ thuật
 Xây dựng
A B  
  Phòng Hành chính Tổ chức 1 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Đại học Luật A B  
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3              
  Phòng Kinh tế ngành 1 Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành Chuyên viên Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh A B/C  
  Phòng Kinh tế đối ngoại 1 Chuyên viên Quản lý kinh tế đối ngoại Chuyên viên Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh A B/C  
  Phòng Kinh tế đối ngoại 1 Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, giám sát đánhgiá đầu tư Chuyên viên Đại học Xây dựng A B  
8 Sở Tài chính 2              
  Tài chính Đầu tư 1 Tài chính - Đầu tư Chuyên viên Đại học Tài chính Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Tài chính Doanh nghiệp A B  
  Quản lý Giá Công sản 1 Quản lý Giá - Công sản Chuyên viên Đại học Tài chính kế toán; Tài chính doanh nghiệp;
Quản lý Giá, Bất động sản
A B  
9 Sở Tư pháp 5              
  Văn phòng Sở 1 Thủ quỹ Chuyên viên Đại học Tài chính 
- Kế toán
A B  
1 Công nghệ
thông tin
Chuyên viên Đại học Công nghệ thông tin   B  
  Phòng Bổ trợ tư pháp 1 Quản lý bổ trợ tư pháp Chuyên viên Đại học Luật A B  
  Phòng Phổ biến, giáo dục 
pháp luật
1 Phổ biến, giáo dục pháp luật  Chuyên viên Đại học Luật A B  
  Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật 1 Xây dựng, thẩm định văn bản QPPL Chuyên viên Đại học Luật A B  
10 Sở Thông tin và Truyền thông  2              
  Phòng Công nghệ thông tin 2 Quản lý CNTT Chuyên viên Đại học Công nghệ thông tin - B  
11 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3              
  Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên Đại học Kinh tế; Luật A B  
  Phòng Quản lý Đo lường 1 Quản lý đo lường Chuyên viên Đại học Kỹ thuật Cơ khí; Tự động hóa; Chế tạo máy; Luật A B  
  Văn phòng TBT- AGi 1 Chuyên viên TBT Chuyên viên Đại học Anh văn; Tin học; Chăn nuôi; Thủy sản; Công nghệ sinh học; Bảo vệ thực vật; Công nghệ chế biến A B  
12 Sở Công Thương 3              
  Văn phòng 1 Kế toán Chuyên viên Đại học Kế toán A B  
1 Văn thư lưu trữ Chuyên viên Đại học Luật A B TC Văn thư lưu trữ
  Phòng Quản lý năng lượng 1 Quản lý Điện năng Chuyên viên Đại học Kỹ thuật Điện A B  
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2              
  Phòng Quản lý xây dựng công trình 2 Quản lý đầu tư xây dựng công trình Chuyên viên Đại học Thủy lợi; Thủy nông; Thủy công đồng bằng A B  
B Cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện 51              
1 UBND huyện Phú Tân 6              
  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Quản lý thủy lợi (đê điều, phòng chống lụt bão) Chuyên viên Đại học/
Thạc sĩ
Thủy lợi; Thủy công đồng bằng; Xây dựng công trình thủy; Phát triển nông thôn; Địa lý học A B  
  Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Quản lý tài chính - ngân sách Chuyên viên Đại học Tài chính tín dụng; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh A B  
  Phòng Văn hóa và Thông tin 1 Quản lý văn hóa thông tin cơ sở Chuyên viên Đại học Giáo dục chính trị; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A B  
  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Thực hiện chính sách người có công Chuyên viên Đại học Quản trị nhân lực A B  
1 Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề Chuyên viên Đại học Hành chính A B  
1 Hành chính tổng hợp; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Chuyên viên Đại học Kế toán doanh nghiệp A B  
2 UBND huyện Thoại Sơn 11              
  Văn phòng HĐND và UBND 1 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Đại học Xây dựng; Xây dựng công trình A B  
1 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Đại học Công nghệ thực phẩm A B  
1 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Đại học Luật; Phát triển nông thôn A B  
1 Văn thư lưu trữ Chuyên viên  Đại học Tài chính ngân hàng; Văn thư lưu trữ A B  
Cán sự Cao đẳng Văn thư lưu trữ A B  
  Phòng Nội vụ 1 Quản lý tổ chức - biên chế và hội  Chuyên viên Đại học Luật  A B  
1 Quản lý chính quyền địa phương và Thanh niên Chuyên viên Đại học Hành chính A B  
  Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên Đại học Kế toán; Tài chính ngân hàng A B  
  Phòng Lao động, Thương binh và xã hội 1 Chính sách người có công Chuyên viên Đại học Ngữ văn A B  
1 Hành chính tổng hợp, quản lý lao động, việc làm Chuyên viên Đại học Kế toán kiểm toán A B  
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng 1 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Đại học Kế toán A B  
1 Quản lý Giao thông Chuyên viên Đại học Xây dựng cầu - đường A B  
3 UBND thành phố Long Xuyên 5              
  Văn phòng HĐND và UBND 1 Tổng hợp kinh tế Chuyên viên Đại học Quản trị kinh doanh quốc tế A B  
1 Hành chính - Tổng hợp Chuyên viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh A B  
  Phòng Quản lý đô thị 1 Quản lý xây dựng Chuyên viên Đại học Kiến trúc sư; Kỹ sư Xây dựng A B  
1 Quản lý xây dựng Chuyên viên Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình A B  
1 Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị Chuyên viên Đại học/ Thạc sĩ Quản lý đô thị; Quản lý đô thị và công trình A B  
4 UBND thành phố Châu Đốc 7              
  Văn phòng HĐND và UBND 1 Giải quyết khiếu nại - tố cáo Chuyên viên 'Đại học 'Hành chính; Luật Thương mại A B  
1 'Quản trị công sở Chuyên viên 'Đại học 'Xây dựng công trình; Quản trị Văn phòng A B  
  Phòng Nội vụ 1 Tổ chức biên chế Chuyên viên 'Đại học Hành chính; Luật; Quản trị nhân lực A B  
  Thanh tra 1 Công tác tiếp công dân Chuyên viên 'Đại học Luật A B  
1 Công tác phòng, chống tham nhũng Chuyên viên 'Đại học Quản trị - Kinh doanh; Luật A B  
  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Quản lý chính sách người có công kiêm công tác thủ quỹ Chuyên viên 'Đại học Kế toán; Xã hội học A B  
  Phòng Quản lý đô thị 1 Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc Chuyên viên 'Đại học Kiến trúc sư; Xây dựng dân dụng và công nghiệp A B  
5 UBND huyện Chợ Mới 5              
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2 Quản lý xây dựng Chuyên viên Đại học trở lên Xây dựng dân dụng; kỹ thuật công trình; các ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng A B  
1 Quản lý giao thông Chuyên viên Đại học trở lên Giao thông cầu đường; các ngành liên quan đến lĩnh vực giao thông A B  
  Văn phòng HĐND và UBND 1 Văn thư, lưu trữ Nhân viên, Cán sự, Chuyên viên Trung cấp chuyên nghiệp trở lên Văn thư, Lưu trữ A A/B  
  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững Chuyên viên Đại học trở lên Quản trị nhân lực A B  
6 UBND thị xã Tân Châu 11              
  Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Kế toán Cán sự, Chuyên viên Cao đẳng trở lên Kế toán doanh nghiệp  A B  
1 Quản lý kế hoạch đầu tư Chuyên viên Đại học  Xây dựng A B  
1 Quản lý kế hoạch đầu tư Chuyên viên Đại học  Kế toán    A B  
1 Quản lý ngân sách xã Chuyên viên Đại học  Kinh tế Luật; Tài chính ngân hàng A B  
   Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Thực hiện chính sách trợ giúp cho đối tượng BTXH Chuyên viên Đại học  Quản trị nhân lực; Kế toán A B  
  Phòng Dân Tộc 1 Kế toán Cán sự Cao đẳng Quản trị kinh doanh A B  
  Phòng Nội vụ 1 Phòng chống tham nhũng; công tác đào tạo; kế toán Chuyên viên Đại học  Tài chính Doanh nghiệp A B  
1 Quản lý Tôn giáo Chuyên viên Đại học  Giáo dục chính trị A B  
  Phòng Văn hóa  và Thông tin 1 Quản lý văn hóa, thông tin cơ sở Chuyên viên Cử nhân Công nghệ thông tin;  Việt Nam học A B  
  Phòng Quản lý đô thị 1 Thẩm định hồ sơ xây dựng, quản lý xây dựng Chuyên viên Đại học  Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình A B  
  Văn phòng HĐND và UBND 1 Nghiên cứu tổng hợp xây dựng  Chuyên viên Đại học  Xây dựng  A B  
7 UBND huyện Tịnh Biên 6              
  Phòng Tài chính - Kế hoạch 2 Quản lý tài chính ngân sách Chuyên viên Đại học Quản trị kinh doanh; Tài chính doanh nghiệp A B  
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 2 Quản lý Giao thông Chuyên viên Đại học Giao thông,
vận tải
A B  
1 Hành chính tổng hợp kiêm nhiệm VTLT Nhân viên, Cán sự, Chuyên viên Đại học,
 Cao đẳng hoặc TC
Luật; Văn thư - Lưu trữ A A/B  
  Phòng Tài nguyên
 và Môi trường
1 Quản lý đất đai Chuyên viên Đại học Quản lý 
đất đai
A B  
Tổng cộng:  106  chỉ tiêu

 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới