UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

20/10/2020 - 15:35

 - Ngày 20-10, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp UBMTTQVN huyện Phú Tân tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số nội dung trọng tâm năm 2020 cho người dân trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ.

A A

Theo đó, người dân được phổ biến một số nội dung về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản thực hiện cuộc vận động; trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhà sản xuất trong cuộc vận động; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tín dụng đen; vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn…

MỸ HẠNH