UBMTTQVN TP. Châu Đốc lấy ý kiến góp ý đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê duyệt

28/11/2023 - 19:55

 - Chiều 28/11, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng người được lấy phiếu tín nhiệm.

 Ngoài việc tổ chức hội nghị góp ý đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP. Châu Đốc bầu hoặc phê chuẩn, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc còn ghi nhận 11 lượt ý kiến liên quan đến các lĩnh vực.

Theo danh sách Thường trực HĐND TP. Châu Đốc trình, có 19 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023 HĐND TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 5 nhân sự thuộc HĐND thành phố, 14 nhân sự thuộc UBND TP. Châu Đốc.

THU THẢO