Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên gặp gỡ cử tri

12/05/2021 - 10:45

 -  Sáng 12-5, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) với 90 cử tri xã Thới Sơn và Văn Giáo.

A A

Cử tri tham dự buổi gặp gỡ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII, đơn vị bầu cử số 4, gặp gỡ cử tri         

Tại hội nghị, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, đơn vị bầu cử số 4, gồm: ông Phạm Ngọc Anh (Chánh sự Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài, Họ đạo liên xã Thới Sơn – Nhà Bàng); bà Nguyễn Thị Hiền (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn); ông Nguyễn Thành Huân (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên); ông Nguyễn Xuân Phùng (Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Giáo); bà Lê Mộng Thu (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Sơn); ông Trương Hữu Tiền (Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2016-2021); ông Phù Văn Tuấn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Giáo); ông Huỳnh Văn Vĩ (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên) đã lần lượt báo cáo chương trình hành động của mình với cử tri nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua đó, các cử tri đề xuất các ứng cử viên cần quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mong mỏi các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình khi trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH TIẾN