Vận hành xả đập tràn Trà Sư kiểm soát lũ vùng tứ giác Long Xuyên

04/10/2019 - 23:00

 - Ngày 4-10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang đã vận hành xả lũ đầu nguồn, tại đập Trà Sư (Tịnh Biên, An Giang).

A A

Vận hành xả đập tràn Trà Sư nhằm kiểm soát lũ cho vùng tứ giác Long Xuyên

Xả đập tràn Trà Sư nhằm chủ động lấy phù sa, tháo chua rửa phèn cho vùng tứ giác Long Xuyên

Do lũ năm nay về muộn và thấp hơn mọi năm, do đó thời gian xả lũ chậm hơn 1 tháng so năm 2018, đồng thời các đơn vị thi công đang chặn dòng, để thi công 2 cống Trà Sư và Tha La, nên các ngành chức năng tỉnh chỉ xả 1 đập Trà Sư, nhằm chủ động lấy phù sa, tháo chua rửa phèn cho vùng tứ giác Long Xuyên

Trước khi tiến hành vận hành xả lũ ở Trà Sư, tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả đập với tỉnh Kiên Giang và TP. Cần Thơ, đồng thời thông báo thời gian vận hành xã lũ trước 3 ngày trên các phương tiện truyền thông cho các địa phương nắm, để chủ động các phương án ứng phó.

Tại thời điểm xả lũ, mực nước ngoài đập tràn Trà Sư là 3,28m, trong đập là 2,18m (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,62m ngoài đập và 0,27m trong đập, chênh lệch cột nước 1,10m).

Sau khi xả đập, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang có khả năng tăng thêm khoảng 0,3m; khu vực TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang tăng thêm khoảng 0,2m, nên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất vùng hạ du.

THANH TIẾN